top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Umění

Felix je umění. Umění je nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti. Felix rozhodně není nejvyšší formou estetického osvojování skutečnosti. Ale dělá to s láskou. Především s láskou k ženskému tělu. Nabízí důvtipné zdobení toalet či temných zákoutí lidských či zvířecích příbytků.

bottom of page